Birlikte Zirveye

         Gümrük müavirlik irketi; bir d覺 ticaret firmas覺 için müterisi olduu ve hizmet ald覺覺 kurumlardan herhangi biri olamaz, olmamal覺d覺r. Ticari kazanc覺n yasal olarak sorunsuz olmas覺 ancak ilgili ilemlerde ortaya ç覺kan vergilerin eksiksiz ödenmesiyle mümkündür; iyi niyetle yap覺lan bir d覺 ticaret ileminde dahi yanl覺 yönlendirilme sonucu vergi kaç覺r覺yor konumuna dümek ve devlete verilen zarar neticesinde ciddi itham ve yapt覺r覺mlarla kar覺lamak göz ard覺 edilemeyecek bir d覺 ticaret riskidir. Beyannamenize att覺覺 imzayla yapt覺覺n覺z ilemlerde sizinle beraber sorumluluk ta覺yan gümrük müavirlerinin; hem sizlerin hem de devletin menfaatlerine zarar vermeden, hem sizi hem de kendini yasal çerçeveler içerisinde tutarak çal覺mas覺 gerekmektedir… Sizlere yaln覺zca hizmet vermeye talip deiliz, ayn覺 zamanda d覺 ticaret ilemlerinizi ilgilendiren her karar覺n覺zda dan覺madan içinizin rahat edemeyecei çözüm orta覺n覺z olmay覺 öneriyoruz. Baar覺 merdiveninde basamaklar覺 t覺rmanman覺za katk覺da bulunmak ve sizlerle beraber Taha Gümrükleme olarak biz de zirve yolunda ilerlemek istiyoruz.