Kalite ve Eitim;

     Hizmetin Kalite Yönetim Sistemi artlar覺na uygun sürdürülmesine birinci derecede önem veren irketimizin yap覺s覺 sizlerle her geçen gün katlanmaktad覺r.

     Eitim plan覺m覺zda bulunan tüm irket içi eitimler, müterilere verdiimiz bilgilendirme toplant覺lar覺, mevzuat eitimleri ,temel bilgiler dorultusunda talep halinde müterilerimize detayl覺 olarak verilmektedir.. Ayr覺ca eitim plan覺m覺za göre çeitli grup eitimleri verilecei durumlarda irket d覺覺 eitimler de düzenlenmektedir.

    Gümrük müavirlik hizmeti ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve dier yasal düzenlemeler ve bunlarda yap覺lan deiiklikler yay覺mland覺klar覺 tarihte uygulamaya konularak gümrük ilemlerinin bunlara uygun olarak yap覺lmas覺 salan覺r.

    irketin çal覺anlar覺 müterinin önemini bilir, müteri memnuniyetini salamak ve sürekli k覺lmak amac覺yla gümrük müavirlik ilemlerinin her aamas覺nda h覺zl覺, yasal ve güvenilir olarak, güncel bilgilerle zaman覺nda hizmet verir.

    Müterilerimiz ve çal覺anlar覺m覺z yarar覺na tedarikçilerimizle ibirlii içinde çal覺覺l覺r. Taha Gümrükleme’nin sürekli geliimi amac覺yla, irketimizin en deerli kayna覺 kabul edilen çal覺anlar覺m覺za yat覺r覺m yap覺l覺r, irket içi eitim ve sosyal faaliyetler ile desteklenir.

     Teknolojik yenilikler, bilimsel ve yönetsel gelimeler sürekli takip edilir, müterilerimizin ve çal覺anlar覺m覺z覺n bu yeniliklerden ve gelimelerden yararlanmalar覺 salan覺r.

     Taha Gümrükleme bünyesinde çal覺an personelin eitim gereksinimlerini saptayarak var olan bilgilerini yenileyip daha üst seviyelere ta覺mak, sektördeki yenilikleri ve deiiklikleri izlemesini salamak, görev tan覺mlar覺n覺n gerektirdii yetkinlikleri kazand覺rarak mesleki verimliliklerini artt覺rmak ve kiisel geliimlerine katk覺da bulunmak amac覺yla çeitli eitimler irketin eitim dönemlerinde planlanmaktad覺r.