alt

襤thalat Hizmetlerimiz

Yurt d覺覺ndan getireceiniz eyalar覺n baz覺lar覺n覺n ithali serbest olduu gibi baz覺 eyalara da 襤thalat Rejimine göre ticaret politikalar覺 uygulanmaktad覺r. 襤thal edilecek baz覺 eyalar ilgili mercilerin iznine, yasaklamas覺na, k覺s覺tlamas覺na tabi olabilir. Bu nedenle ilk kez getirmek istediiniz eyalar için ve uzun süreden bu yana ithal etmediiniz eyalar için öncellikle gümrük müavirine dan覺man覺z覺 tavsiye ederiz.

 • 襤thal edilecek eya ile igili olarak fizibilite çal覺mas覺n覺n yap覺lmas覺,
 • Dahilde 襤leme Rejimi uygulamalar覺,
 • Door-to-door ilemlerde sipariten itibaren tüm aamalar覺n takibi,
 • Nakliye firmas覺ndan eyan覺n seyahat ve evrak bilgilerinin takibi,
 • Vesaiklerin (varsa) konimento cirolar覺n覺 yapt覺r覺lmas覺,
 • Ordinonun al覺nmas覺,
 • Eya ile ilgili G.T.襤.P. tespiti,
 • Orijinal tasdikli ilgili belgelerin tasnifinin yap覺larak operasyon departman覺na teslimi,
 • Küat yap覺lmas覺,
 • Gümrük kabul ve tescil ilemine balayarak mal覺n muayenesinin yap覺lmas覺,
 • Eksiklik, hasar veya hata durumunda tutanaklar覺n tutulmas覺 ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi,
 • Tahakkuklar覺n yap覺larak ilgili teminat veya vergi ödemelerinin yap覺lmas覺,
 • 襤lgili firman覺n vermi olduu talimatta belirtilen adrese mal覺n fiziki teslimi,
 • Evrak teslim formu ile evraklar覺n taraf覺n覺za teslim edilmesi.